A felnőttkori dadogás a férfiaknál gyakoribb, mint a nőknél, miért?

A statisztikák szerint a felnőttkori dadogás háromszor annyi férfit sújt, mint nőt. Véleményem szerint ennek okát, abban kell keresnünk, hogy agyunk a beérkező ingereket, információkat másképp dolgozza fel.

Felnőttkori dadogás és az agy

Agyunk több részből áll, a törzsfejlődés folyamán folyton növekedett (a meglévő részek mellé újak alakultak ki).
Agyunk legősibb része a nyúlt agy, amit általánosságban hüllőagynak nevezünk, mert a hüllők (krokodil, kígyó, béka stb.) ilyen felépítésű és működésű aggyal rendelkeznek. Ennek fő feladata, a reflexeink irányítása. Villámgyorsan reagál. Ezt azért tudja megtenni, mert bizonyos cselekvések már rutinszerűen mennek, úgy végezzük, hogy nem is gondolkodunk rajta. Ha már meg van a Győzd le a dadogásod leckesorozat, akkor idézd fel a kis erdei ösvény és az autópálya hasonlatot!
Ahogy nálunk is, a hüllőknél is van H/M reflex, ami a pillanat tört része alatt dönt, harcolunk vagy menekülünk. Ha belegondolsz, régen, mikor az ember ki volt téve a természet erőinek, ez egy nagyon hasznos képességünk volt, hiszen villámgyorsan el kellett döntenünk, hogy ő lesz a mi vacsoránk, vagy mi az övé.
Ez azért érdekes nekünk, dadogóknak, mert

a felnőttkori dadogás maga is egy reflex

Stressz-helyzetben, gondolkodás nélkül, rutinszerűen cselekszünk. A megszokott módon kezdünk beszélni. Annyira belénk rögzült ez a beszédmód, hogy már el sem hisszük, hogy létezik számunkra más lehetőség is.

Agyunk következő része, a törzsfejlődés során, az érzelmi vagy limbikus agy (Amygdala). Ez a fejlettségi szint az emlősöknek felel meg. Itt van a hormontermelés központja. Pl. a H/M reflex is hormonok hatására váltódik ki. A limbikus agyba futnak össze az érzékszervektől bejövő ingerek (látás, hallás, szaglás, ízlelés, tapintás). Ezért sokan kapuőrnek is nevezik, mert agyunk ezen része dönti el, melyik ingert engedi tovább a Cortexbe (nagy agy, vagy gondolkodó agy), más néven a homloklebenyhez és a két agyféltekéhez.
Dadogáskor, véleményem szerint a beszédünket nem a Cortex vezérli, hanem a limbikus rendszer hormonok segítségével működésbe hozza a dadogás reflexét.
Mikor változtatni akarunk ezen, el kell érnünk, hogy beszédünket a gondolkodó agyunk vezérelje. Tudom, sokan úgy érzik, egy reflex ellen nem tehetnek semmit. Valóban így van, ha már benne vagyunk a reflexben, egyet tehetünk, stopot adunk, megállunk, kilépünk belőle.

A folyékony beszédhez el kell érnünk, hogy a dadogás reflexe ne váltódjon ki

Felnőttkori dadogás a férfiaknál gyakoribb mint nőknél.

Felnőttkori dadogás a férfiakat jobban sújtja, mint a nőket.

Magam is sokat gondolkodtam rajta, miért csúszunk bele, szinte tehetetlenül a dadogásba? Aztán felismertem, az amygdala érzelmek útján dönt. Mikor erős bennünk a beszédfélelem (vészhelyzet!), villámgyorsan dönt, és hormonok segítségével működésbe hozza a nyúlt agyban a dadogás reflexét.

A dadogástól megszabadulni nem könnyű, de bárki meg tudja tanulni, ha hajlandó dolgozni a beszédfélelmének a csökkentésén. Mint érintett tudtam, hogy ebbe az irányba kell elindulni, még akkor is, ha ránézésre a feladat, szinte lehetetlennek látszik. A Győzd le a dadogásod leckesorozat birtoklói már ismerik a kivezető utat.

A különféle technikák azért sikertelenek, mert csupán a tüneteket kezelik. Amíg figyelmen kívül hagyod az érzelmeket, a félelem jelzéseket, tanulhatsz bármilyen technikát, agyad akkor is a megszokott rutin alapján fog dönteni.

Dadogás csökkentése

Úgy bírjuk elérni, hogy az amygdala átengedje az irányítást a nagy agynak, ha a beszédfélelmünket kezelhető szinten tartjuk.
Közismert, hogy a nagy agy két részből áll, jobb és bal agyféltekéből. Illetve van még egy számunkra fontos része, a homloklebeny, amit egyszerűen munkaagynak nevezünk. Ő végzi a közvetlen irányítást, a napi feladatokat. Feldolgozza a beérkező ingereket, és reagál rájuk.

Bizonyára hallottad már te is, hogy csupán agyunk kis részét használjuk ki, illetve azt sem megfelelően használjuk.

Agyunk két agyféltekéje ugyanazt az információt kétféleképpen dolgozza fel

A bal félteke analizál, részekre szed, digitálisan dolgozza fel az információt. Az időben a bal agyfél tekénkkel tájékozódunk, az eseményeket lineáris, időrendi sorrendbe állítja. Lát egy leírt szót, pl. ASZTAL, betűről betűre szétszedi, egyszerre csak egy adatot dolgoz fel:

A – SZ – T – A- L

A beérkező információn lépésről lépésre halad végig, ha valahol hiba van, elakad. Nem lép tovább, amíg a hibát ki nem javította. Ez még fontos lesz nekünk a dadogás megértéséhez, de térjünk át a másik féltekére.

A jobb félteke szintetizál, összerak, egészben látja a dolgokat.

Ha lát egy leírt szót – ASZTAL – képet lát

Képben gondolkodik, nem megy bele a részletekbe, holisztikusan, egészben értelmezi a beérkező ingereket. Ő nem akad fenn, ha például, helyesírási hiba lenne a szóban, akkor is asztalt fog látni. Jellemző még rá, hogy egyszerre több dologgal is tud foglalkozni. A térben a jobb féltekénkkel tájékozódunk (több dolgot látunk egyszerre).

Felnőttkori dadogás és a beszéd

Mikor beszélünk, a beszédnek két fontos összetevője van, tartalmi és kapcsolati szint. Tartalmi szinten a szavakat megfelelő sorrendbe állítjuk – ugye már tudod, ezt a bal agyféltekénk végzi. Kapcsolati szinten, a jobb féltekével az egész beszélgetést „egészben látjuk”, része pl. a beszédpartnerrel milyen viszonyba vagyunk. Baráti, ellenséges, semleges, távoli vagy közeli kapcsolat, stb.
Ugye te is észrevetted, ezen a ponton tud belépni az amygdala, ha engedjük, hogy a beszédfélelem túlzottan eluralkodjon rajtunk. Mikor kordában tartjuk a beszédfélelmünket, a homloklebeny le tudja állítani az amygdalát (olyan jelzéseket küldünk az agynak, hogy nem vagyunk közvetlen életveszélyben). Ha szabad utat engedünk az érzelmeinknek, a „lovak közé dobjuk a gyeplőt”, úgy érezzük, képtelenek vagyunk irányítani az eseményeket (a saját testünket), az amygdala működésbe hozza a rutin megoldásainkat, köztük a dadogás reflexét is.

A beszédnek két fontos összetevője van, tartalmi és kapcsolati szint.

A beszédnek két fontos összetevője van, tartalmi és kapcsolati szint.

Ahhoz, hogy folyékonyan tudjunk beszélni, a jobb és bal agyfélteke összehangolt működésére van szükség. Agyunk általában képes is erre, ha engedjük neki.

Mikor beszélünk, gondolatokat közlünk

Nem foglalkozunk azzal, hogy mi lesz a beszédben a hatodik szó, amit kimondunk, hanem azt figyeljük, hogy azt a gondolatot, amit közölni szeretnénk a másikkal, elmondjuk.
Lefordítva mindez agyműködésre, a jobb félteke irányítja a beszédet. Egészben gondolkodik, nem a technikai megvalósítással.

A felnőttkori dadogás egyik kiváltó oka a radarozás

Amikor a dadogók radaroznak, keresik a félelmetes szavakat, betűket, amiket nem tudnak kimondani, egyoldalúan, csak a bal agyféltekével vezérlik a beszédüket. Innen már tudod, azért akadunk el, mert a bal agyfélteke, ha hibát észlel, megáll. Nem megy tovább. Ilyenkor a nagy agy átadja az irányítást az amygdalának, aki működésbe hozza a dadogás reflexét.

Azt mondják, a férfiak gondolkodása lineáris. Egyszerre csak egy dologgal tudnak foglalkozni, lépésről lépésre haladnak. Egyik feladatot befejezték, jöhet a másik. Ősember korunkban a férfiak fő feladata a vadászat volt. Ahhoz, hogy sikerrel járjanak, fontos volt az összpontosítás.

A nők nevelték a gyerekeket, közben gyűjtögették az ehető bogyókat, növényeket. Figyelmük több dolog között oszlott meg. Látóterükben egyszerre voltak jelen a gyerekek (mit csinálnak), és hol, merre van a következő begyűjthető táplálék.

A felnőttkori dadogás megszüntetésének hatékony módja

Véleményem szerint figyelembe kell vennünk, hogyan működik a testünk, az agyunk. És ezen információk birtokában nagyon hatékony, és eredményes módszereket tudunk kidolgozni.

Mikor még magam is a saját dadogásom leküzdésén dolgoztam, tudtam, hogy nem mehetek szembe a szervezetem működésének szabályaival.

Olyan módszereket, gyakorlatokat kerestem, melyek összhangban vannak velem, amiket el tudok fogadni, és érzem, hogy előre visznek.

A különféle technikákat kezdettől fogva elutasítottam. Volt olyan logopédus, aki nyíltan megmondta, felnőttként már nem sokat tud velem kezdeni. Volt olyan szakember, aki előre akarta elkérni 10 kezelés árát (szerintem tudta, hogy nem sok eredményt fogunk elérni), ebbe nem mentem bele. Kipróbáltam a gyógyszeres kezelést is – számomra totális kudarc volt. Jártam pszichológushoz, hipnózisra, megállapították, alapvetően egészséges vagyok, nincs semmi baj velem (ezt én is tudtam).

Így nem maradt más, a kilencvenes években minimális angol tudással, az interneten keresgéltem. Szerencsére sok magyar ember sietett a segítségemre a világ minden tájáról. Támogatásukért örökre hálás leszek.

Közben kidolgoztam a saját módszeremet. Nem könnyű az út, de kezdetektől érezni lehet az eredményeket. Lehet, hogy vannak más, gyorsabb módszerek is, én a mai napig azt vallom, a dadogástól tartósan, csak fokozatosan lehet megszabadulni. Le kell építenünk a régi, nem megfelelő szokásainkat, és újakat megtanulni. Új szokások kialakításához idő kell.
Tudom, ez ellenkezik a mai, rohanó világgal, aminek az a mottója, azonnal akarom.

A másik fontos „vesszőparipám”: nem a rendelőben kell folyékonynak lenni!

Egy dadogónak az az igazi siker, ha a saját környezetében beszél megfelelően, nem a doktor nénivel.

Én is mikor pszichológushoz jártam, egészen jól beszéltem, nagyon büszke voltam magamra. Nem zavart, ha elakadtam, mert láttam a megértést, az elfogadást. De amint kiléptem az utcára, visszatértem a régi viselkedésmódomhoz. Csalódott voltam, és fájt, hogy nem vagyok képes megőrizni a beszédfolyékonyságomat.

Ezért azt vallom, aki hosszú távon gondolkodik, akinek fontos, hogy a beszédben egyre kevesebb kudarc érje, annak biztosan (ezer százalékosan) megtérülő befektetés a Győzd le a dadogásod leckesorozat megvásárlása. Tanulásod során végig melletted vagyok, e-mailben, skypen, telefonon segítek. A beszédhelyzetek, amibe belekerülsz, számomra ismerősek, tudom, hogyan lehet kudarcok nélkül kilépni belőle.

A dadogás leküzdése elsősorban rajtad múlik

Rajtad múlik, hogy életed során folyamatos tanulással építed a személyiségedet, erős, egészséges ember leszel, vagy a tétlenséggel, a rossz szokásaid megőrzésével rombolod a személyiségedet, mert sziklaszilárdan meg vagy győződve arról, hogy egy lúzer vagy, akinek csak az élet árnyékos oldalán akad hely.

Bátraknak javaslom a Győzd le a dadogásod leckesorozatot, és a folyamatos (ha szükséges akár 1-2 évig is tartó) személyre szabott támogatásomat. Ára most még, fix, egyösszegű 44 990 Ft.

Kételkedők haladjanak kisebb lépésekben, először az Azonnali beszédkönnyítő villámtippeket vásárolják meg, és ha az tetszik, onnan lépjenek tovább a leckesorozatra. Ennek most nagyon barátságos ára van, csak 3990 Ft.

Hitetlenek iratkozzanak fel az ingyenes beszédkönnyítő villámtippek 140 napos tanfolyamra, ahol a fizetős anyag vázlatát kapják, két hetenként egy levélben, ajándékok nélkül. Aki ezt végigvárja, elolvassa minden levelemet, amit küldök, a végén úgyis a Győzd le a dadogásod leckesorozat megvásárlása mellett dönt. A tapasztalatok eddig ezt mutatják.

Cselekedj!
Könyörgöm, ne ragadj le az önsajnálat mocsarában, hanem lépj, tegyél valamit, ami előre visz!

Szülőként ha szeretnéd, hogy gyermekednek felnőttként kevesebb problémája legyen a dadogással, akkor érdemes megfontolnod az ajánlatomat. Kattints!

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Ez a weboldal az Akismet szolgáltatását használja a spam kiszűrésére. Tudjunk meg többet arról, hogyan dolgozzák fel a hozzászólásunk adatait..